ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traveling companion

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traveling companion-, *traveling companion*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Other than Traveling Companion Funeral Parlor, where else will take you in?นอกจากทำงานที่ร้านทำศพแล้ว มีที่ไหนเค้าจะรับพี่อีกล่ะ? Flowers for My Life (2007)
Oh, and in case her traveling companion was waiting outside for her,และในกรณีของเธอ มีเพื่อนเดินทาง รอเธออยู่ข้างนอกด้วยนะ Kick the Ballistics (2011)
Ms. Peregrine's address from him, but alas... my traveling companion got to him before I did... and as you know, there's no stopping a hungry Hollowgasts.และอย่างที่รู้ ไม่มีอะไรหยุดความหิว ของพวก "ฮอลโลว์กาสต์" ได้ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traveling companionI started with two traveling companions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนเดินทาง[N] fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doēnthāng) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion   FR: compagnon de voyage [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top