ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traurig

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traurig-, *traurig*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traurigkeit {f}dolorousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}lugubriousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}mournfulness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sadness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sorrowfulness [Add to Longdo]
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest [Add to Longdo]
traurig {adv}sadly [Add to Longdo]
traurigpathetical [Add to Longdo]
traurig {adv}tearily [Add to Longdo]
traurig; bedauerlich; beklagenswert; elend {adj}woeful [Add to Longdo]
traurigdoleful [Add to Longdo]
traurigfunereal [Add to Longdo]
trauriglugubrious [Add to Longdo]
traurig {adv}lugubriously [Add to Longdo]
traurigmournful [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
悲しい[かなしい, kanashii] traurig [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  traurig /trauriç/
   doleful; funereal; lugubrious; lugubriously; mournful; mournfully; plaintive; plaintively; sad; sadly; sorrowful; sorry

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top