ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the authority [...] uling itself.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the authority [...] uling itself.-, *the authority [...] uling itself.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา the authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *the authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.อำนาจใด ๆ ของดิซาโว่ \ ได้เรียนรู้จากการคุยกับเขา จากคำบอกเล่าของคุณ หรือ, จริง ๆ แล้ว \ มันคือพลังอำนาจขอบมันเอง ไม่ ... Everything Is Broken (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

the ( DH AH0) authority ( AH0 TH AO1 R AH0 T IY0) disavows any ( EH1 N IY0) knowledge ( N AA1 L AH0 JH) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) interview ( IH1 N T ER0 V Y UW2) your ( Y AO1 R) statement ( S T EY1 T M AH0 N T) or ( AO1 R), indeed ( IH2 N D IY1 D), this ( DH IH1 S) ruling ( R UW1 L IH0 NG) itself ( IH2 T S EH1 L F).

 


  

 
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
authority
 • ผู้ที่รอบรู้[Lex2]
 • ผู้มีอำนาจ: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ [Lex2]
 • ฝ่ายบริหาร: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร [Lex2]
 • อำนาจในการสั่งการ: อำนาจ, อำนาจหน้าที่ [Lex2]
 • (ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก [Hope]
 • (n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ [Nontri]
 • /AH0 TH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɔːth'ɒrɪtiː/ [OALD]
disavows
 • (v) /dˌɪsəv'auz/ [OALD]
  [disavow]
 • (ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) . ###SW. disavowal n. ดูdisavow [Hope]
 • (vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 V AW1/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəv'au/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
knowledge
 • ความรู้: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ [Lex2]
 • (นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว ###S. learning [Hope]
 • (n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก [Nontri]
 • /N AA1 L AH0 JH/ [CMU]
 • /N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /n'ɒlɪʤ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
interview
 • การสัมภาษณ์[Lex2]
 • สัมภาษณ์: สนทนา, ซักถาม [Lex2]
 • (อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์ ###SW. interviewer n. ###S. parley,meeting [Hope]
 • (n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม [Nontri]
 • (vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม [Nontri]
 • /IH1 N T ER0 V Y UW2/ [CMU]
 • (v) /'ɪntəvjuː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
statement
 • แถลงการณ์: คำแถลง, ถ้อยแถลง [Lex2]
 • (สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน. ###S. assertion [Hope]
 • (n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย [Nontri]
 • /S T EY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /st'ɛɪtmənt/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
indeed
 • อย่างแท้จริง: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง [Lex2]
 • (อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง ###S. really, truly [Hope]
 • (adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว [Nontri]
 • /IH2 N D IY1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnd'iːd/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
ruling
 • ซึ่งปกครอง: ซึ่งมีอำนาจ, ซึ่งครอบงำ [Lex2]
 • คำวินิจฉัย: คำตัดสิน, การชี้ขาด [Lex2]
 • (รู'ลิง) n. การวินิจฉัย,การชี้ขาด,การลากเส้นด้วยไม้บรรทัด adj. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป ###S. decision,governing [Hope]
 • /R UW1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'uːlɪŋ/ [OALD]
  [rule]
 • หลักเกณฑ์: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ [Lex2]
 • นิสัยปกติ[Lex2]
 • การปกครอง: การควบคุม [Lex2]
 • วินัยทางศาสนา[Lex2]
 • วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์[Lex2]
 • บรรทัด: เส้นบรรทัด [Lex2]
 • ปกครอง: ควบคุม, คุม [Lex2]
 • ขีดเส้น: ตีเส้น [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ [Lex2]
 • ตัดสิน: พิพากษา, ชี้ขาด [Lex2]
 • (รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ) [Hope]
 • (n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,ชี้ขาด,ตัดสินใจ,ปกครอง,ขีดเส้น [Nontri]
 • /R UW1 L/ [CMU]
 • (v) /r'uːl/ [OALD]
itself
 • ตัวมันเอง[Lex2]
 • (อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (pro) ตัวของมันเอง [Nontri]
 • /IH2 T S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /'ɪts'ɛlf/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top