ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thank you, you

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thank you, you-, *thank you, you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, you knowyou know Sex Is Zero (2002)
Thank you, you have a big heart.ขอบคุณค่ะ คุณใจดีเหลือเกิน Howl's Moving Castle (2004)
Thank you, you saved us.ขอบคุณครับ ที่ช่วยชีวิตพวกเรา Snow Buddies (2008)
Thank you, you obedient doggy!ขอบใจน๊ะ เธอเป็นสุนัขที่อ่อนน้อม The Secret of Moonacre (2008)
I thank you, you raised him well.เปล่า ย้ายไป ทริสเต้ อูดีน Gomorrah (2008)
Thank you, you are a lifesaver, sir, literally.ขอบคุณ นายเป็นผู้ช่วยชีวิตตัวจริง Chuck Versus the Living Dead (2010)
Thank you, you may sit.ขอบคุณ ได้โปรดนั่งลง Priest (2011)
I'm sure it's fine. But thank you, you know, for trying.ฉันแน่ใจว่ามันดีอยู่แล้ว แต่ก็ขอบใจ สำหรับความพยายาม Fire: Part 1 (2013)
Hey, thank you, you know, for that pep talk.แหม ขอบคุณ ที่พูดให้อุ่นใจ Ant-Man (2015)
Thank you, you know I tried, for months.ฉันไม่มีทางเลือก Me Before You (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top