ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take a break

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take a break-, *take a break*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You helped create it. You wanna take a break now?นายช่วยสร้างมันขึ้นมา / จะเลิกซะตอนนี้เหรอ? American History X (1998)
Take a break from your soap opera. I'm not interested in Clark.ชั้นบอกนายกี่ครั้งแล้ว ชั้นไม่ได้สนใจคล้าก Pilot (2001)
Take a break over thereมาพักได้ ออกมาด้านนี้ The Guy Was Cool (2004)
Take a break and help these girls out.พักซะหน่อย แล้วไปช่วยแม่หนูพวกนี้ The Perfect Man (2005)
Take a break right here.ไปอยุดพักกันข้างหน้านะ The Cave (2005)
I'll take a break when you get married.ฉันจะหยุด ต่อเมื่อ แกแต่งงานแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
Okay, in the meantime, I strongly encourage you to take a break for a couple of hours.โอเค ระหว่างนี้ ฉันว่าคุณ ไปพักสักชั่วโมงสองชั่วโมง ไปไหนก็ได้ ให้ใจเย็นลง Dex, Lies, and Videotape (2007)
It's nice to take a break from that CAT Scan mishigas,ดีเหมือนกันนะ ที่ได้พักจากเครื่องแสกน CAT นั่นซะบ้าง The Ten (2007)
I'm trying,but-- why don't we take a break from all this and we'll go look at some pictures together,okay?ฉันพยายามแล้ว แต่ เราพักกันก่อนแล้วไปดูรูปคนร้ายกัน All in the Family (2008)
Okay, let's take a break there.เอาล่ะ พักกันก่อน แค่นั้นแหละ Frost/Nixon (2008)
Just take a break for a little while, okay?แม่ต้องการสมาธิ โอเค? Orphan (2009)
I thought you wanted to do this, to take a break and stay home.ฉันก็นึกว่าคุณอยากอยู่อย่างนี้ อยากหยุดพักแล้วอยู่บ้าน Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take a breakI've done half the work, and now I can take a break.
take a breakJohn said, "Hey guys, let's take a break."
take a breakLet's take a break.
take a breakLet's take a break for a change.
take a breakLet's take a break for coffee.
take a breakLet's take a break now.
take a breakLet's take a break, shall we?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop   FR: se reposer ; prendre un peu de repos
เว้นวรรค [v.] (wēnwak) EN: take a break (from) ; take a breather   
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: break ; take a break ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest   FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

Japanese-English: EDICT Dictionary
休憩を取る;休憩をとる[きゅうけいをとる, kyuukeiwotoru] (exp,v5r) (See 休憩) to take a break [Add to Longdo]
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top