ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starters

S T AA1 R T ER0 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starters-, *starters*, starter
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For starters let's focus on the beatเรามาเริ่มกันที่ จังหวะก่อนนะ Swing Girls (2004)
Most of our starters have been in this program for three years.คนที่เป็นตัวนำ อยู่ในโปรแกรมมาสามปีแล้ว Gridiron Gang (2006)
Starters - Tie me up?นั่นคือการเริ่มต้น ฉันผูกให้ไหม Transporter 3 (2008)
the starters are at the gate... and we're ready to go.นักแข่งพร้อมแล้ว เรากำลังจะเริ่มครับ Blow Out (2008)
Well, Duke's got most of its starters coming back this year, so...ก็ ดุ๊คกลับมาคืนฟอร์มได้ดีที่สุดในปีนี้ ดังนั้น.. A Humiliating Business (2010)
- Those starters for table seven...พวกนั้นของรองท้องโต๊ะ7.. Perfect Sense (2011)
I mean, half of your starters are in my Glee Club.ผมหมายความว่า เด็กในทีมคุณครึ่งนึง อยู่ชมรมผม The Sue Sylvester Shuffle (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTERS S T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starters (n) stˈaːtəz (s t aa1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top