ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spatter on

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spatter on-, *spatter on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spatter on[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter with, splash on, splash over, splash with
spatter onto[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Circumstantial. But the blood spatter on his shirt was a result of a blunt-force beating.แต่รอยเลือดบนเสื้อเขา เป็นผลมาจากการทุบตีอย่างทารุณ That Night, a Forest Grew (2007)
I do have an expert who will testify that the blood spatter on Daniel's jacket shows no evidence he dragged Tyler's body over thirty yards up the beach.ว่าการกระจายของเลือด บนเสื้อของแดเนียลนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เขาลากร่างของไทเลอร์ ไปมากกว่า 30 หลา บนชายหาด Justice (2012)
Blood spatter on her blouse indicates the shirt was ripped after the gunshot.เลือดบนเสื้อของเธอแสดงให้เห็น เสื้อฉีกขาดหลังจากโดนยิง Cloudy with a Chance of Murder (2012)
The spatter on the chest and the right shoulder?การกระเซ็นสาดมาที่อกและไหล่ขวา The Doll in the Derby (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top