ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smuggle in

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggle in-, *smuggle in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smuggle in[PHRV] ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna have to smuggle in some dollars.เราต้องลักลอบขนดอลลาร์เข้าไป Faith Like Potatoes (2006)
They said you had a friend smuggle in that syringe of meth.พวกเขาบอกว่าเธอมีเพื่อน ลักลอบนำเข็มฉีดยามาให้ Fun Town (2008)
You didn't have anyone smuggle in that dose.เธอไม่ได้มีสักคนลักลอบ เอายาเข้ามาให้ Fun Town (2008)
This way, there's no need to smuggle in an explosive device, because-ด้วยวิธีการนี้ ไม่จำเป็นต้องลักลอบนำเข้าไป วัตถุระเบิด เพราะว่า-- Fracture (2009)
I managed to smuggle in a little bottle of prosecco, if you want a taste.ผมแอบฉกพรอเซโคมาขวดนึง อยากจะชิมไหมล่ะ What Lies Beneath (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top