ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slobber over

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slobber over-, *slobber over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slobber over[PHRV] ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง), Syn. drool over

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slobber overDon't slobber over my face! A-ha-ha-ha. Stop it!

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slobber over
   v 1: envy without restraint [syn: {drool over}, {slobber over}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

slobber over ( S L AA1 B ER0 OW1 V ER0)

 


  

 
slobber over
 • ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top