ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shredded rice grain

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shredded rice grain-, *shredded rice grain*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shredded rice grain มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shredded rice grain*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเม่า[N] pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
เม่า[N] a shredded rice grain, See also: green rice roasted and pound flat, Syn. ข้าวเม่า, Thai definition: เรียกข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบนว่า ข้าวเม่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม่า[n.] (mao) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top