ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scary.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scary.-, *scary.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so scary. It's too terrible to say.มันน่ากลัวมากๆ น่ากลัวเกินกว่าจะพูดได้ The Joy Luck Club (1993)
-It's not scary. It's stupid.ไม่น่ากลัวหรอก มันโง่ Bicentennial Man (1999)
I'm telling you, it's scary. Mind of a computer.จะบอกให้ พวกสมองคอมพิวเตอร์ น่ากลัวมาก The Constant Gardener (2005)
It's scary. So I'm only a product.น่ากลัวจริงๆ ฉันมันก็แค่สินค้า ใช่มั้ยคะ 200 Pounds Beauty (2006)
You're like an old man... but not as scary. I'll miss you, too.โคลตันวางแผนงานแต่ง ทั้งหมดด้วยตัวเขาเอง Harold (2008)
I mean, that's scary. How could something like that just slip through the cracks?ฉันหมายถึง นั่นมันน่ากลัว ปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไง Crazy Handful of Nothin' (2008)
Scary. He's not gonna make this any easier.แย่มาก เพราะเขาจะไม่ทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นหรอก Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Those little dudes are scary. Small hands.ทำไมล่ะ เจ้าตัวเล็กนั่นน่กลัวนะ มือจิ๋วๆนั่นน่ะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
That was impressively scary. I almost felt sorry for the guy.แสดงได้เนียบมาก ผมเกือบจะเสียใจแทนหมอนั่น WarGames: The Dead Code (2008)
I like to fuck like a monkey. Don't fall in love, it's scary. "ผมชอบจ้ำจี้เหมือนลิง อย่าไปหลงรักใคร มันน่ากลัววว" The Ugly Truth (2009)
Yeah, it is scary. It's terrifying.ใช่ มันน่ากลัว สยดสยอง The Ugly Truth (2009)
Wow. You're scary. Can I go get our money?โว้วว คุณน่ากลัวชะมัด ฉันจะไปทวงตังได้ละยัง? The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scary.'Childhood friends' are scary.
scary.When everybody's crossing on a red, it's not so scary.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Sca"ry\, n. [Prov. E. scare scraggy.]
   Barren land having only a thin coat of grass. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Scar"y\, a. [From {Scare}.]
   1. Subject to sudden alarm. [Colloq. U. S.] --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing fright; alarming. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top