ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadist

S EY1 D AH0 S T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadist-, *sadist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadist[N] ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น, See also: คนซาดิสม์, Syn. brute, monster, fiend
sadistic[ADJ] ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically[ADV] โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
sadist(n) คนซาดิสซ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were the biggest sadist in the galaxy.นึกว่าเจ้าซาดิสม์สุดในกาแล็กซี Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Remember the sadist who made Ridgeway look tame?จำฆาตกรซาดิสต์ที่ทำให้ริดจ์เวย์ดูอ่อนไปเลยได้ไหม? Brothers Hotchner (2013)
But we profiled him as a sexual sadist with rage issues.แต่เราโปรไฟล์เขาว่า เป็นพวกรุนแรงทางเพศด้วยความโกรธ Nanny Dearest (2013)
Smith was a sexual sadist who murdered 8 prostitutes before being killed in a police shootout.ฆ่าโสเภณี 8 นางก่อนถูกวิสามัญ Perennials (2012)
There's an employee of Briarcliff who I believe is a sadist and possibly a war criminal.มีลูกจ้างของไบรอาร์คลิฟฟ์ผู้หนึ่ง ที่ลูกเชื่อว่าเป็นคนที่มีนิสัยซาดิสต์ และอาจเป็นอาชญากรสงคราม I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
This unsub is a sadist with a God complex.คนร้ายรายนี้เป็นคนซาดิสต์ คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า Epilogue (2011)
It makes sense for a sadist with abandonment issues, but why didn't he finish the job?ฟังดูเป็นเช่นนั้นที่พวกซาดิสม์มักชอบการหนีปัญหา แต่ทำไมเขาถึงไม่เลิกทำงานนี้สะ? Big Sea (2011)
Sexual sadists have rage, and based on Angela's wounds, my money's on hurt.พฤติกรรมทางเพศแบบซาดิสมีความโกรธ อย่างที่เห็นกับบาดแผลของแองเจลล่า ถังแตกแน่ๆ. Out of the Light (2011)
Did you think it was a sadist back then?คุณคิดว่าพวกซาดิสจะกลับมาอีกมั้ยคะ? Out of the Light (2011)
80% of sexual sadists have a dozen or more victims in their past.80% ของพวกเซ็กส์ซาดิส มีเหยื่อหนึ่งโหลหรือมากกว่านั้น Out of the Light (2011)
Well, most sadists like to kill on their own turf. This guy didn't risk taking her to a secondary location.พวกซาดิสท์ส่วนใหญ่ ชอบที่จะฆ่าใหสนามของตัวเอง The Stranger (2011)
Impotent sadists like Robert Napper typically take their frustration out on their victims.มักจะระบายความโกรธใส่เหยื่อ Sense Memory (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาดิสม์[ADJ] sadist, See also: extremely cruel, Example: เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีคนสติเฟื่อง และต้องการเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบซาดิสม์, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงการกระทำรุนแรงโหดร้าย เพื่อให้สะใจตน

CMU English Pronouncing Dictionary
SADIST    S EY1 D AH0 S T
SADISTIC    S AH0 D IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadist    (n) sˈɛɪdɪst (s ei1 d i s t)
sadists    (n) sˈɛɪdɪsts (s ei1 d i s t s)
sadistic    (j) sˈədˈɪstɪk (s @1 d i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadist {m}sadist [Add to Longdo]
sadistisch {adj}sadistic [Add to Longdo]
sadistisch {adv}sadistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サディスティック[, sadeisuteikku] (adj-na) sadistic; (P) [Add to Longdo]
サディスト[, sadeisuto] (n) sadist [Add to Longdo]
サド[, sado] (n) (1) (abbr) (See サディスト) sadist; (2) (See サディズム) sadism; (P) [Add to Longdo]
ドS;どS[ドエス(ドS);どエス(どS), doesu ( do S ); do esu ( do S )] (n,adj-no) (col) (See ど・1) extreme sadist; very sadistic [Add to Longdo]
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited [Add to Longdo]
加虐性愛者[かぎゃくせいあいしゃ, kagyakuseiaisha] (n) sadist [Add to Longdo]
嗜虐的[しぎゃくてき, shigyakuteki] (adj-na) sadistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadist
   n 1: someone who obtains pleasure from inflicting pain or others
      [ant: {masochist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sadist /zadist/ 
  sadist

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sadist /sadist/
  sadist

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top