ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restricted area

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restricted area-, *restricted area*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้ Scan (2006)
Now I can access the restricted area and plant the bug before Ahmad's surgery.ตอนนี้ผมสามารถเข้าไป เขตหวงห้ามและ ติดเครื่องดักฟัง ก่อนที่จะผ่าตัดอัลมาดได้แล้ว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
With the use of Dr. Woodcomb's card key, Major Casey entered the hospital's restricted area and planted the GLG-4000 on Ahmad's pacemaker.จากการใช้คีย์การ์ดของดร.วู๊ดคอมป์ พลตรีเคสซี่ได้เข้าไปยังเขตหวงห้าม ของโรงพยาบาล และติดตั้ง GLG-4000 ที่เครื่องกระตุ้นหัวใจของอัลมาด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I asked you if, in light of what I've seen in the North, if I could have access to the restricted area of the library.ข้าเคยบอกท่าน ว่าข้าเห็นอะไรที่แดนเหนือ ข้าสามารถเข้าไปในเขตต้องห้ามของหอสมุดได้ไหม Dragonstone (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hūanghām) EN: restricted area   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top