ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refuse to acknowledge

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refuse to acknowledge-, *refuse to acknowledge*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just refuse to acknowledge the authority of your criminal model U.N.ดังนั้นฉันจึงขอปฏิเสธที่จะยอมรับ U.N. จำลองที่ไม่ซื่อของเธอ Geography of Global Conflict (2011)
Or rather, I'm spending the day with my relatives while they refuse to acknowledge Christmas.หรือถ้าพูดให้ถูก ผมกำลังไปฉลองคริสต์มาสกับญาติ ซึ่งพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับคริสมาสต์ Regional Holiday Music (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยอมรับ[V] refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore, #7,580 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top