ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

real gol

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -real gol-, *real gol*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองนพคุณ[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ, Thai definition: ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ทองชมพูนุท[N] pure gold, See also: real gold, Syn. ทองคำบริสุทธิ์, ทองธรรมชาติ, ทองเนื้อแท้, Count unit: บาท, Thai definition: ทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง
ทองธรรมชาติ[N] natural gold, See also: real gold, pure gold, Syn. ทองแท้, ทองเนื้อแท้, ทองนพคุณ, ทองเนื้อเก้า, ทองชมพูนุท, นพคุณเก้าน้ำ, Example: กำไลนี้ทำจากทองธรรมชาติทั้งวง, Count unit: บาท, Thai definition: ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองชมพูนุท[n. exp.] (thøng chomphūnut) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองนพคุณ[n. exp.] (thøng nopphakhun) EN: pure gold ; real gold   FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองธรรมชาติ[n. exp.] (thøng thammachāt) EN: natural gold ; real gold ; pure gold   FR: or naturel [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top