ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rahmen

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rahmen-, *rahmen*
German-Thai: Longdo Dictionary
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rahmen {m} | Rahmen {pl} | ohne Rahmenframe | frames | unframed [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Rand {m}edge; border [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gestell {n}frame [Add to Longdo]
Rahmen {m}skid [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl}welt | welts [Add to Longdo]
Rahmen {m}husk [Add to Longdo]
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement [Add to Longdo]
Rahmenauftrag {m}blanket order [Add to Longdo]
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen {pl}general conditions; prevailing circumstance | general conditions; prevailing circumstance [Add to Longdo]
Rahmenerzählung {f}link and frame story; framework story [Add to Longdo]
Rahmengesetz {n} | Rahmengesetze {pl}skeleton law; framework law | framework laws [Add to Longdo]
Rahmengesetze {pl}definitive laws [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmengestell {n}rack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラーメン構造[ラーメンこうぞう, ra-men kouzou] (n) Rahmen; rigid-frame structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わく, waku] RAHMEN, EINFASSUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Rahmen /raːmən/ 
   border; edge; frame; frames; framework; husk; scope; skid; welt; welts

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top