Search result for

quarr

(109 entries)
(0.1455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarr-, *quarr*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarr    [N] แหล่งอันอุดมสมบูรณ์, Syn. bonanza, eldorado, treasury
quarry    [N] เหมืองหิน, See also: เหมืองระเบิดหิน, เหมืองเจาะหิน, บ่อหิน
quarry    [N] เหมืองแร่, Syn. gold mine, mine
quarry    [VT] ทำเหมืองหิน, See also: เจาะหิน, ระเบิดหิน, ขุดหิน
quarry    [VT] ขุดได้จากเหมืองแร่, Syn. delve, excavate, drill
quarry    [N] สัตว์หรือนกที่ถูกล่า, See also: เหยื่อ
quarry    [N] เหยื่อ, Syn. chase, prey, victim
quarry    [N] หินหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส, Syn. tile, slate
quarrel    [N] การทะเลาะ, See also: การวิวาท, Syn. bickering, dispute
quarrel    [N] ความข้องใจ, See also: ความรู้สึกคัดค้าน, Syn. discord

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarrelการทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarryที่ขุดหิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา
การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious,cross
quarrier(ควอ'ริเออ) n. คนงานเหมือนระเบิดหิน,คนงานเหมืองหิน., Syn. quarryman
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
quarrel(vi) วิวาท,ทะเลาะ,ถกเถียง
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
quarry(vt) ระเบิดหิน,ขุดหิน,เจาะหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarrThe couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.
quarrA quarrel estranged one boy from the other.
quarrI can't quarrel with my sister because she's too kind.
quarrI don't like families that quarrel amongst themselves.
quarrIt takes two to make a quarrel.
quarrIt takes two to make a quarrel.
quarrIt takes two to make a quarrel.
quarrKen always stands up for his mom when his parents quarrel.
quarrWe must put an end to this kind of quarrel.
quarrWe must put an end to this kind of quarrel.
quarrDon't let a little quarrel come between us.
quarrJohn picked a quarrel with college kids near him at the bar.
quarrJohn had a violent quarrel with his wife.
quarrThe quarrel left a gulf between the two families.
quarrThey often quarreled with their brothers and husbands over the matter.
quarrThe two sisters were always quarreling with each other.
quarrThe sisters often quarrel for nothing.
quarrThe boy at last put an end to their quarrels.
quarrThe quarrel originated in rivalry between the two countries.
quarrA quarrel arose about what to do with the land.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
No complaints or quarrels.เมื่อไม่มีผู้วิพากย์ และผู้โต้เถียง Night and Fog (1956)
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
We've been quarreling like cats about you.พวกเราทุ่มเถียงกัน ราวกับแมวเรื่องเธอ Wuthering Heights (1992)
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
It honors the ancestors. Why aren't you in the quarry?มีลูกมากๆน่ะดี เป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษเรา Rapa Nui (1994)
Let us not quarrel about the past.เราอย่ามาทะเลาะกันเรื่องอดีตอีกเลย Episode #1.6 (1995)
take your lovers' quarrel elsewhere.Toki ใช้ที่ชื่นชอบได้ตรวจของคุณ ทะเลาะกันที่อื่น ๆ Princess Mononoke (1997)
You two, quarrelling like an old married couple.Listen to you two... Quorolling like an old married couple? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You need to break up this quarrel sessionพวกเธอเลิกเถียงกันได้แล้ว Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Maeyoungok has never lost her quarry.ไม่ต้องห่วง Shadowless Sword (2005)
Wouldn't it depend on who the quarry is?เมโยงโก ไม่เคยทำงานพลาด Shadowless Sword (2005)
Got no quarrel with you.ไม่มีเรื่องกับนายอำเภอนี่ Flyboys (2006)
Fortunately for us, while our quarry has shadow and night as his ally, we have something far greater:โชคเข้าข้างเรา ขณะที่เหยื่อของเรามีเงา และมีเวลากลางคืนเป็นเพื่อน, เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นมาก : Manhunt (2006)
This is no more than a simple quarrel between kids.มันไม่มีอะไรนี่นา ก็แค่เด็กๆ ทะเลาะกันธรรมดา Fly, Daddy, Fly (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเรื่อง    [V] get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ปากเสียง    [N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
พาลกระแชง    [V] quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
มีปากเสียง    [V] quarrel, See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble, Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, มีปากมีเสียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, Example: พี่น้องมีปากเสียงกันแต่เช้า, Thai definition: ทุ่มเถียงกันรุนแรงถึงขั้นวิวาท
ตีรันฟันแทง    [V] fight, See also: quarrel and fight, brawl, Example: ผมขออย่างเดียวเท่านั้น อย่าเข้ามาตีรันฟันแทงกันภายในหมู่บ้านก็แล้วกัน, Thai definition: ปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิด
ฉะ    [V] quarrel, See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold, Syn. ว่า, ด่า, Example: คนในประชาธิปัตย์ฉะกันเองในเรื่องการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข, Notes: (ปาก)
ทะเลาะวิวาท    [V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะ    [V] quarrel, See also: exchange words, argue, dispute, wrangle, Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ระหองระแหง    [ADJ] quarrelsome, Syn. บาดหมาง, Thai definition: ผิดใจกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใคร่ถูกกัน
ระหองระแหง    [V] quarrel, See also: wrangle, Syn. บาดหมาง, Thai definition: บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ปรองดองกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
หาเรื่อง[v. exp.] (hā reūang) EN: pick a quarrel with   FR: chercher des histoires (fam.)
เห็ดขอนขาว [n. exp.] (het khøn khāo) EN: Lentinus squarrosulus   
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿwaēng) EN: quarrel   
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กัด [v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds   
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel   FR: avoir une prise de bec (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARRE    K W AA1 R
QUARRY    K W AO1 R IY0
QUARREL    K W AO1 R AH0 L
QUARRELS    K W AO1 R AH0 L Z
QUARRIES    K W AO1 R IY0 Z
QUARRELED    K W AO1 R AH0 L D
QUARRYING    K W AO1 R IY0 IH0 NG
QUARRELING    K W AA1 R AH0 L IH0 NG
QUARRELSOME    K W AO1 R AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarry    (v) (k w o1 r ii)
quarrel    (v) (k w o1 r @ l)
quarrels    (v) (k w o1 r @ l z)
quarried    (v) (k w o1 r i d)
quarries    (v) (k w o1 r i z)
quarrying    (v) (k w o1 r i i ng)
quarryman    (n) (k w o1 r i m @ n)
quarrymen    (n) (k w o1 r i m @ n)
quarrelled    (v) (k w o1 r @ l d)
quarrelling    (v) (k w o1 r @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
兄弟喧嘩;兄弟げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between brothers [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜欢吵架[xǐ huān chǎo jià, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] quarrelsome [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, / ] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top