ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prizes

P R AY1 Z AH0 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prizes-, *prizes*, prize
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prizesของรางวัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold it. We haven't given out the prizes yet.ถือไว้ เรายังไม่ได้ทำการแจกรางวัลเลยนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Double prizes!ได้สองตัวเลย! Toy Story (1995)
It's true. You possess many of the qualities that Voldemort himself prizes.ใช่แล้วแฮร์รี่ เธอมีคุณสมบัติหลายอย่าง ที่โวลเดอมอร์ต้องการ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Where are your prizes?รางวัลชนะเลิศละ? A Cinderella Story (2004)
- Winners get prizes.- ผู้ชนะต้องได้ของรางวัลสิ A Cinderella Story (2004)
Let's win some prizes- ว่าไงนะ Spygirl (2004)
When regular housewives transform into a crazy mob blinded by door prizes, sales and the urge to get the Christmas shopping done early.พวกแม่บ้านจะกลายเป็นนักช้อป ซื้อกันไม่ลืมหูลืมตา เพื่อให้ได้ของสำหรับคริสต์มาสแต่เนิ่นๆ Chuck Versus the Nemesis (2007)
There are no prizes?- ไม่มีรางวัลสิ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Come up and relieve your stress, and you'll be eligible for lots of prizes.ขึ้นมาและปลดปล่อยความเครียด และคุณจะได้รับรางวัลมากมาย Love Now (2007)
Rnd, industry cofinancing, Prizes.RDN, อุตสาหกรรมการเงิน, รางวัลมากมาย Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Let's see if we can give away a few prizes here.มาดูกันว่าใครจะได้รางวัลจากการจับฉลาก Giving Back (2008)
No prizes for guessing who.ไม่มีรางวัลให้ถ้าทายถูกหรือ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prizesChoose one from among these prizes.
prizesCircuses offer toys for prizes.
prizesPrizes will be awarded at the end of the contest.
prizesShe carried off all the prizes.
prizesThe mayor presented the prizes in person.
prizesWith that sort of attitude you'll never get past the honourable-mention prizes.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIZES    P R AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prizes    (v) prˈaɪzɪz (p r ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) [Add to Longdo]
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top