ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precautions

P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precautions-, *precautions*, precaution
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calvin was growing very fast... and this has given me time to reinforce firewall precautions with the crew.คาลวินเคยโตเร็วมาก ส่วนตอนนี้ทำให้ฉันมีเวลา ย้ำถึงมาตรการไฟร์วอลล์กับลูกเรือ Life (2017)
There are other precautions I feel we should take.มีเรื่องที่ฉันรู้สึกว่าเราต้อง ระมัดระวังไว้ก่อน Isolation (2013)
Precautions or no, the machine made Thornhill.จะระวังหรือไม่ระวัง แมชชีนก็สร้างธอร์นฮิลล์ขึ้นมาแล้ว Zero Day (2013)
I took certain... precautions to make sure of that.ผมได้ตรวจสอบ.. อย่างระมัดระวัง ให้แน่ใจในเรื่องนี้ Zero Day (2013)
Do you think that your precautions would last one second if they ever suspected what you've done?นี่คุณคิดว่า ความระมัดระวังของคุณ จะปลอดภัยยันวินาทีสุดท้าย ถ้าหากพวกเขาสงสัย กับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปล่ะ? Zero Day (2013)
What precautions are you taking?สิ่งที่ควรระวังที่คุณใช้? Grudge Match (2013)
We've never taken the precautions we should around here.เราไม่เคยวางมาตรการป้องกัน ในบริเวณนี้เลย Saturn Returns (2012)
A lot of precautions for a computer virus.มีคำเตือนมากมาย เพียงเพื่อไวรัสคอมพิวเตอร์ Matsya Nyaya (2012)
There are just a few basic precautions here.ที่นี่มีกฏไม่กี่ข้อ Lockout (2012)
We have written up a media release on precautions the public needs to take.เราได้เตรียมการแถลงข่าว เกี่ยวกับมาตราการป้องกันที่ประชาชนควรทำ From Childhood's Hour (2011)
Shouldn't you guys have some sort of precautions prepared beforehand?คุณก็ควรจะเตรียมพร้อมที่จะป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่หรอ? City Hunter (2011)
I'm aware precautions need to be taken, but don't you think this is a little extreme?ผมรู้ว่าต้องมีการระวังไว้ก่อน แต่คุณไม่คิดว่ามันเป็นการทำเกินไปหน่อยเหรอ? Free (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionsLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionsThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTIONS    P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precautions    (n) prˈɪkˈɔːʃənz (p r i1 k oo1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top