ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pose as

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pose as-, *pose as*, pose a
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pose as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: แกล้งทำเป็น, Syn. masquerade as

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want to talk to Ij,we just... we pose as one of his attorneys.เราต้องการคุยกับแอลเจ เราแค่ ปลอมเป็นหนึ่งในทนายของเขา Otis (2006)
Your job will be to pose as a married couple and steal back the chip.งานของคุณจะต้อง เป็นคู่สามีภารยากัน และขโมยชิพกลับมา Chuck Versus the Break-Up (2008)
And Casey will pose as my father.- ส่วนเคย์ซี่ จะรับบทเป็นพ่อของฉัน Chuck Versus the Three Words (2010)
Chuck, I need you to pose as that buyer.ชัค แม่อยากให้แกปลอมตัวเป็นผู้ซื้อ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Um... if I were to pose as the buyer, not only would I be able to get the Atroxium off the market,อืม ถ้าผมปลอมตัวเป็นคนซื้อ มันไม่ใช่แค่การที่ผมจะต้องเอา Atroxiumออกมาให้ได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
I want you all to pose as a political zealot online, someone opposed to the policies of this man.ฉันต้องการให้พวกคุณโพสต์เป็น\ คนคลั่งการเมืองออนไลน์ ใครบางคนต่อต้านนโยบายของชายคนนี้ Dark Matter (2010)
Your mission is to pose as a high school student and protect Taylor from impending threats!ภารกิจของนายคือปลอมตัวเป็นเด็กมอปลาย เพื่อปกป้องเทเลอร์จากการคุกคามของมัน Agents of Secret Stuff (2010)
Exactly. That's why we can't pose as buyers.ถูกต้อง, นั่นเป็นเหตุผลที่เรา ไม่สามารถแสร้งทำเป็นผู้ซื้อได้ Supply and Demand (2011)
- I'm gonna pose as the seller, and Diana will be my backup.ฉันจะปลอมตัวเป็นคนซื้อ และไดอาน่าจะเป็นกำลังเสริม Countdown (2011)
It also allowed you to pose as a loser.มันทำให้คุณ กลายเป็นพวกขี้แพ้ด้วย Painless (2011)
We will pose as villains but we'll act like heroes.เราจะทำทีเหมือนผู้ร้าย แต่แท้จริงคือฮีโร่ The Green Hornet (2011)
Fine, I'll pose as your honey.ได้ ฉันจะแกล้งเป็นแฟนเธอ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure [Add to Longdo]
触れ込む[ふれこむ, furekomu] (v5m,vt) to announce; to pretend to be; to pass off for; to pose as; to herald [Add to Longdo]
成り済ます[なりすます, narisumasu] (v5s,vi) to pose as; to impersonate [Add to Longdo]
任じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as [Add to Longdo]
任ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top