ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plafond

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plafond-, *plafond*, plafon
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling   FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
เพดาน[n.] (phēdān) EN: ceiling   FR: plafond [m]
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level   FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  plafond /plafɔ̃/ 
   ceiling

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  plafond /plafɔn/
   ceiling

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top