ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pear

P EH1 R   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pear-, *pear*
English-Thai: Longdo Dictionary
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pear[N] ลูกแพร์, Syn. pippin, russet
pearl[N] ไข่มุก
pearl[N] รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
pearl[N] สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white
pearl[N] ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ), Syn. purl
pearly[ADJ] ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly[ADJ] ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts
pearl eye[N] ต้อกระจก
pearl gray[N] สีเทาอมฟ้า
pear-shaped[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์, Syn. oval, egg-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pear(แพร์) n. ผลแพร์ สีเทาอมน้ำเงินอ่อน
pear-shapedadj. เป็นรูปผลแพร์,กลมกล่อม,นิ่มนวล,
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl eyen. ต้อกระจก
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl grayn. สีเทาอมน้ำเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
pear(n) ลูกแพร์,ลูกสาลี่
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง,เกิดขึ้นอีกครั้ง
spear(n) ทวน,หอก,หลาว,สามง่าม,ฉมวก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
Pearl milletหญ้าไข่มุก [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearl oystersหอยมุก [TU Subject Heading]
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't know what a pear tastes like?คุณไม่รู้ว่าลูกแพร์รสชาดยังไงเหรอ? City of Angels (1998)
I don't know what a pear tastes like to you.ผมไม่รู้ว่าลูกแพร์ / รสชาดเป็นยังไงสำหรับคุณ City of Angels (1998)
Who put pear slices in the Waldorf salad?ใครใส่ เพียร์ฟานใน วอลดอร์ฟ สลัดเนี่ย In Buddy's Eyes (2008)
Suspect seen fleeing the 400 block of pear blossom avenue.ผู้ต้องสงสัยหนีจากบล็อกที่ 400 ถนนเพิร์ล บลอสซั่ม อเวนิว Catching Out (2008)
-I have to make a pear tart.ฉันต้องทำทาตร์แพร Julie & Julia (2009)
The molecules in the powder bond with calcium, but they also pear to be capsulized, which preserves the agent until it's delivered into the host.เจ้าโมเลกุลที่อยู่ในผงนี่ จะจับตัวเข้ากับแคลเซี่ยม แต่มันก็มีรูปร่างเหมือนกับว่าถูกห่อหุ้มไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาตัวมันเอาไว้ จนกว่าจะเข้าไปในร่างของเหยื่อได้ Concentrate and Ask Again (2011)
Kong Rong giving a pear is easyการห้ามให้ขงหยง เลิกกินเหล้านั้น The Lost Bladesman (2011)
♪ Can't you see a partridge in a pear tree? ♪#เธอเห็นนกกระทาที่เกาะอยู่บนต้นแพรไม๊# Thanksgiving (2012)
Prickly pear prickly pear... ere we go, round the prickly pear...Prickly pear prickly pear... ere we go, round the prickly pear... August: Osage County (2013)
A gift of a pear for milady.ลูกแพร์นี่เป็นของขวัญให้นายหญิง Saving Mr. Banks (2013)
I brought you pears yesterday, Ma, remember?ผมเอามาให้แม่เมื่อวาน แม่จำได้ไหมครับ ลูงจิมมี่ฝากมาให้ The Cobbler (2014)
She liked to drink pear brandy.แม่ชอบบรั่นดีแพร์ The Wars to Come (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
pearCast not pearls before swine.
pearCast pearls before swine.
pearCultured pearl.
pearDo not cast pearls before swine.
pearGood care should be taken of the pearl.
pearHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
pearHe last he stopped looking for the pearl.
pearHe who would search for pearls must dive deep.
pearHis great oration was like pearls before swine.
pearHong Kong is referred to as the Pearl of Asia.
pearHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่มุก[N] pearl, Syn. มุก, Example: รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการขายไข่มุก, Count unit: เม็ด, Thai definition: วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใช้เป็นเครื่องประดับ
มุตตา[N] pearl, See also: round silvery-white gem, opal, Syn. ไข่มุก, มุก, Example: เกาะลังกาเป็นมุตตาแห่งมหาสมุทรอินเดีย, Count unit: เม็ด, Thai definition: แก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อนๆ คล้ายสีไข่มุก
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl   
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAR P EH1 R
PEARS P EH1 R Z
PEART P ER1 T
PEARY P IY1 R IY0
PEARL P ER1 L
PEARLY P ER1 L IY0
PEARCY P ER1 K IY0
PEARSE P ER1 S
PEARCE P IH1 R S
PEARLS P ER1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pear (n) pˈɛəʳr (p e@1 r)
Pearl (n) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pearl (v) pˈɜːʳl (p @@1 l)
pears (n) pˈɛəʳz (p e@1 z)
Pearce (n) pˈɪəʳs (p i@1 s)
pearls (v) pˈɜːʳlz (p @@1 l z)
pearly (j) pˈɜːʳliː (p @@1 l ii)
pearled (v) pˈɜːʳld (p @@1 l d)
pearlier (j) pˈɜːʳlɪəʳr (p @@1 l i@ r)
pearlies (n) pˈɜːʳliːz (p @@1 l ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˊ, / ] pear, #7,276 [Add to Longdo]
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, ] Pearl River (Guangdong), #10,101 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
梨子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, / ] pear, #31,803 [Add to Longdo]
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]
梨树[lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pear tree, #47,147 [Add to Longdo]
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Birne {f} | Birnen {pl}pear | pears [Add to Longdo]
Birnbaum {m}pear tree [Add to Longdo]
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pear \Pear\ (p[^a]r), n. [OE. pere, AS. peru, L. pirum: cf. F.
   poire. Cf. {Perry}.] (Bot.)
   The fleshy pome, or fruit, of a rosaceous tree ({Pyrus
   communis}), cultivated in many varieties in temperate
   climates; also, the tree which bears this fruit. See {Pear
   family}, below.
   [1913 Webster]
 
   {Pear blight}.
   (a) (Bot.) A name of two distinct diseases of pear trees,
     both causing a destruction of the branches, viz., that
     caused by a minute insect ({Xyleborus pyri}), and that
     caused by the freezing of the sap in winter. --A. J.
     Downing.
   (b) (Zool.) A very small beetle ({Xyleborus pyri}) whose
     larv[ae] bore in the twigs of pear trees and cause them
     to wither.
 
   {Pear family} (Bot.), a suborder of rosaceous plants
    ({Pome[ae]}), characterized by the calyx tube becoming
    fleshy in fruit, and, combined with the ovaries, forming a
    pome. It includes the apple, pear, quince, service berry,
    and hawthorn.
 
   {Pear gauge} (Physics), a kind of gauge for measuring the
    exhaustion of an air-pump receiver; -- so called because
    consisting in part of a pear-shaped glass vessel.
 
   {Pear shell} (Zool.), any marine gastropod shell of the genus
    {Pyrula}, native of tropical seas; -- so called from the
    shape.
 
   {Pear slug} (Zool.), the larva of a sawfly which is very
    injurious to the foliage of the pear tree.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pear
   n 1: sweet juicy gritty-textured fruit available in many
      varieties
   2: Old World tree having sweet gritty-textured juicy fruit;
     widely cultivated in many varieties [syn: {pear}, {pear
     tree}, {Pyrus communis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEAR
     PHP Extension and Application Repository (PHP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top