ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panjabi

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panjabi-, *panjabi*
Possible hiragana form: ぱんじゃび
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジャブ語[パンジャブご, panjabu go] (n) Punjabi (language); Panjabi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Panjabi
   n 1: a member of the majority people of Punjab in northwestern
      India [syn: {Punjabi}, {Panjabi}]
   2: the Indic language spoken by most people in Punjab in
     northwestern India [syn: {Punjabi}, {Panjabi}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

panjabi

 


  

 
panjabi
 • (พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top