ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oops

UW1 P S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oops-, *oops*, oop
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
hoopster(ฮูพ'สะเทอะ) n. นักบาสเกตบอล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oops - argh, wrong floor!อุ๊บส์ อ้าห์, ผิดชั้น Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Oops Come with meยินดีกับฉันหน่อย Little Black Dress (2011)
I mean, Oops is freakishly smart,พี่หมายถึง นาย "ลูกหลง" ก็เป็นเด็กฉลาดแปลก ๆ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
There are social workers, legal aid, even oops I trust.มีคนงานสังคม ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแม้โอ๊ะผมเชื่อ. Oldboy (2013)
Oops oh...อุ๊บส์ Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oopsOops, my pen has run out of ink?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ่ย[INT] oops, Syn. อุย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกเจ็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng thahān) EN: transport troops   FR: transporter des troupes
เหล็กพืด[n. exp.] (lekpheūt) EN: steel bands ; iron hoops   
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army   FR: force armée [f]
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākradān) EN: line of troops ; line formation   

CMU English Pronouncing Dictionary
OOPS UW1 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus [Add to Longdo]
フープス[, fu-pusu] (n) {comp} HOOPS! [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object Oriented Program Support (OOP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OOPS
     Object-Oriented Programming System (OOP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top