ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nippers

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nippers-, *nippers*, nipper
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're nippers, Tom. They'll come round.ก็แค่พวกเด็กๆ เดี๋ยวก็รู้ตัวเอง Hot Fuzz (2007)
Okay. Come on, nippers. Let's get youse home.ให้ลูกสุนัข, เวลาที่จะกลับบ้าน Happy Feet Two (2011)
Come on, nippers. Let's get youse home.-Let 's go เด็กที่บ้าน เฮ้! Happy Feet Two (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nippers \Nip"pers\, n. pl. [From 2d {Nip}.]
   1. Small pinchers for holding, breaking, or cutting.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A device with fingers or jaws for seizing an
    object and holding or conveying it; as, in a printing
    press, a clasp for catching a sheet and conveying it to
    the form.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A number of rope-yarns wound together, used to
    secure a cable to the messenger.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

nippers

 


  

 
nippers
 • คีมสำหรับตัด[Lex2]
 • (n) คีม,ปากคีบ [Nontri]
 • (n) /n'ɪpəz/ [OALD]
  [nipper]
 • เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เด็กเล็กๆ[Lex2]
 • (n) ก้ามปู,เครื่องหนีบ,เครื่องตัด [Nontri]
 • /N IH1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /n'ɪpər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top