ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niesen

N IY1 S AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niesen-, *niesen*
Possible hiragana form: にえせん
CMU English Pronouncing Dictionary
NIESEN N IY1 S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
niesen(vi ) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niesen {n}sneeze; sneezing [Add to Longdo]
Niesen {n}sternutation [Add to Longdo]
niesen | niesend | geniest | er/sie niest | ich/er/sie nieste | er/sie hat/hatte geniestto sneeze | sneezing | sneezed | he/she sneezes | I/he/she sneezed | he/she has/had sneezed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  niesen /niːzən/
   to sneeze

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Niesen /niːzən/ 
   sternutation

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  niesen /nisən/
   sneeze

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top