ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixte

M IH1 K S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixte-, *mixte*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
สหศึกษา[n. exp.] (sahaseuksā) EN: coeducation ; co-ed   FR: enseignement mixte [m]
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTE M IH1 K S T
MIXTER M IH1 K S T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top