ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mid-range

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mid-range-, *mid-range*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mid-rangeค่ากึ่งกลางพิสัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mid-rangeค่ากึ่งกลางพิสัย, ค่ากลางของข้อมูลที่หาได้จากการเฉลี่ยค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SUV sized, or mid-range sedan?รถเอสยูวีหรือรถซีดานขนาดกลาง Birthmarks (2008)
You've been saying the mid-Range art market is dead,so i thought it might be nice for you to meet a few high-End collectors.เธอบอกว่าตลาดงานด้านศิลปะชั้นกลางกำลังจะตายลง งั้นก็คงดีที่จะได้พบกับผู้สะสมงานชั้นสูง Seder Anything (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミッドレンジマシン[, middorenjimashin] (n) {comp} mid-range machine [Add to Longdo]
ミッドレンジモデル[, middorenjimoderu] (n) {comp} mid-range model [Add to Longdo]
中規模[ちゅうきぼ, chuukibo] (adj-na,n) mid-range; mid-scale; mid-size [Add to Longdo]
中長期[ちゅうちょうき, chuuchouki] (n) mid-range; mid-term [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top