ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mcgyver.

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mcgyver.-, *mcgyver.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mcgyver. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mcgyver.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a filthy McGyver. - Oh my God, I'm so glad I'm not a guy.เหมือน แม๊กกายเวอร์ไง โอว์ แม่ง ฉันละดีใจจริงๆ ที่ฉันไม่ใช่ผู้ชาย Zack and Miri Make a Porno (2008)
-Come on, we do what we can with what we have.Wir machen das Beste draus. So wie McGyver. Lascars (2009)
McGyver.McGyver. Enemies Domestic (2010)
Dude was like a little brown MacGyver.Der Kerl war wie ein kleiner brauner McGyver. The Communication Deterioration (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top