ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mcgyver

M AH0 G AY1 V ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mcgyver-, *mcgyver*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mcgyver มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mcgyver*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a filthy McGyver. - Oh my God, I'm so glad I'm not a guy.เหมือน แม๊กกายเวอร์ไง โอว์ แม่ง ฉันละดีใจจริงๆ ที่ฉันไม่ใช่ผู้ชาย Zack and Miri Make a Porno (2008)
How's it going, team macgyver? Oh, great.Wie geht's voran, Team McGyverFrozen (2008)
-Come on, we do what we can with what we have.Wir machen das Beste draus. So wie McGyverLascars (2009)
All right.Wer sind Sie... McGyver? Beeil Dich! Pilot (2009)
I bet MacGyver never had anything like this next to his ta-tas!Ich wette, McGyver hatte nie so was in seinem Ausschnitt. The Haunted World of El Superbeasto (2009)
What is it, McGyver?Was denn, McGyverRecep Ivedik 3 (2010)
McGyver.McGyverEnemies Domestic (2010)
This is the old phone that he used to MacGyver into the intercom system.Das ist das alte Telefon, das er benutze, um sich in das Kommunikationssystem zu mcGyvern. Devil's Triangle (2011)
Dude was like a little brown MacGyver.Der Kerl war wie ein kleiner brauner McGyverThe Communication Deterioration (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MCGYVER M AH0 G AY1 V ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top