ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master craftsman

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master craftsman-, *master craftsman*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was hand-sewn by a master craftsman in Italy, who's only made tracksuits for the last 40 years!นี่มันงานฝีมือจากช่างชั้นสูงเชียวนะ ใครจะทำแทรคสูทได้ในรอบ40ปีมาเนี่ย One (2010)
An Italian master craftsman placed each jewel...ว่านั่นสั่งทำจากอิตาลี Episode #1.7 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างฝีมือ[N] skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨匠[jù jiàng, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄤˋ, ] master craftsman, #43,526 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名匠[めいしょう, meishou] (n) master craftsman; skillful worker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top