ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marvellou

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marvellou-, *marvellou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marvellous[ADJ] ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvellous[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvellously[ADV] อย่างน่าประหลาดมาก, Syn. unusually, wondrously, magically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous

English-Thai: Nontri Dictionary
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
"Oh, what a marvellous arse"โอ้, สิ่งซึ่ง arse น่าประหลาดใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We want a marvellous weddingเราต้องการการสมรสน่าประหลาดใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She's a marvellous woman,-ดีจัง! หล่อนวิเศษมาก, Suspiria (1977)
Isn't that marvellous?ยอดเยี่ยมมั๊ย? Suspiria (1977)
- Good. Marvellous.- ดี MarvellouThe Russia House (1990)
Bloody marvellous.เลือดที่ยิ่งใหญ่ เทปแบลร์เข้ารหัส The Russia House (1990)
- Marvellous.- เยี่ยมมาก Hocus Pocus (1993)
- Marvellous!- เยี่ยมไปเลย! Hocus Pocus (1993)
- Thank you, Max, for that marvellous introduction.- ขอบใจ, แม็กซ์ สำหรับการแนะนำตัวที่เยี่ยม. Hocus Pocus (1993)
Marvellous!เหลือเชื่อ! Anastasia (1997)
It's marvellous.เยี่ยมจริงๆ ผมรู้ว่านี่จานที่ 4 แล้ว Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marvellouAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
marvellouThe band played marvellously under the baton of a new conductor.
marvellouYour hat matches your dress marvellously.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior   FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARVELLOUS    M AA1 R V AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marvellous    (j) mˈaːvələs (m aa1 v @ l @ s)
marvellously    (a) mˈaːvələsliː (m aa1 v @ l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top