ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malicious abandonment

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malicious abandonment-, *malicious abandonment*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malicious \Ma*li"cious\, a. [Of. malicius, F. malicieux, fr. L.
   malitiosus. See {Malice}.]
   1. Indulging or exercising malice; harboring ill will or
    enmity.
    [1913 Webster]
 
       I grant him bloody, . . .
       Sudden, malicious, smacking of every sin
       That has a name.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from hatred or ill will; dictated by malice;
    as, a malicious report; malicious mischief.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) With wicked or mischievous intentions or motives;
    wrongful and done intentionally without just cause or
    excuse; as, a malicious act.
    [1913 Webster]
 
   {Malicious abandonment}, the desertion of a wife or husband
    without just cause. --Burrill.
 
   {Malicious prosecution} or {Malicious arrest} (Law), a wanton
    prosecution or arrest, by regular process in a civil or
    criminal proceeding, without probable cause. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ill-disposed; evil-minded; mischievous; envious;
     malevolent; invidious; spiteful; bitter; malignant;
     rancorous; malign.
     [1913 Webster] -- {Ma*li"cious*ly}, adv. --
     {Ma*li"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

malicious ( M AH0 L IH1 SH AH0 S) abandonment ( AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T)

 


  

 
malicious
 • มุ่งร้าย: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท [Lex2]
 • (มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท. ###SW. maliciously adv. maliciousness n. [Hope]
 • (adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท [Nontri]
 • /M AH0 L IH1 SH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /m'əl'ɪʃəs/ [OALD]
abandonment
 • การทอดทิ้ง: การละทิ้ง, การสละ [Lex2]
 • (n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก [Nontri]
 • /AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'əb'ændənmənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top