ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make eyes at

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make eyes at-, *make eyes at*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make eyes atMake eyes at.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักคิ้วหลิ่วตา[V] make eyes at, See also: wink at, Thai definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น
ตาหวาน[V] make eyes at, See also: cast a coquettish glance at, Syn. ตาเยิ้ม, Example: คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen tā) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone   FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗送秋波[àn sòng qiū bō, ㄢˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧㄡ ㄅㄛ, ] make eyes at sb; while others are not looking; stealthily give sb; the glad eye; make secret overtures to sb, #99,586 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top