ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lauch

L AA1 CH   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lauch-, *lauch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That button lauches all of our nuclear missilesนั่นปุ่มยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์นะครับ Monsters vs. Aliens (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUCH    L AA1 CH

German-Thai: Longdo Dictionary
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laucharassari {m} [ornith.]Emerald Toucanet [Add to Longdo]
Lauchgrüne Papageiamadine {f} [ornith.]Pin-tailed Parrot Finch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lauch /laux/ 
   leek

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top