ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lace with

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lace with-, *lace with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lace with[PHRV] ประดับผ้าด้วยดิ้นเงิน ดิ้นทองหรือลายลูกไม้, Syn. lay with
lace with[PHRV] เพิ่มรสชาติด้วย (เครื่องดื่ม)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with   FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

lace with ( L EY1 S W IH1 DH)

 


  

 
lace with
  • ประดับผ้าด้วยดิ้นเงิน ดิ้นทองหรือลายลูกไม้[Lex2]
  • เพิ่มรสชาติด้วย (เครื่องดื่ม)[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top