ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insalata

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insalata-, *insalata*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา insalata มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *insalata*)
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Insalata primavera.Was war das denn für ein Salat? - Insalata Primavera. Cowardly Lyin' (2003)
Insalata primavera. OK.- Insalata Primavera. Cowardly Lyin' (2003)
- A blue enchilada.- Kokon-InsalataThe Lion King 3: Hakuna Matata (2004)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  insalata
   salad

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top