ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i just don

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i just don-, *i just don*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just don 't understand.ผมไม่เข้าใจ The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i just donI just don't feel satisfied.
i just donI just don't know what to say.
i just donI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
i just donI ought to prepare for the next examination, but I just don't feel up to it now.
i just donSomehow I just don't feel like hurrying. I have enough time.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top