ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handeln

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handeln-, *handeln*
German-Thai: Longdo Dictionary
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ต่อราคา เช่น Es ist üblich, Waren auf dem Markt in Thailand zu handeln. การต่อราคาสินค้าตามตลาดในเมืองไทยเป็นเรื่องปกติ, See also: S. feilschen,
handeln, sich um etw.(vt) |handelte sich, hat sich gehandelt| เกี่ยวกับหรือพัวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Worum handelt sich diese Geschichte? เรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรหรือ, See also: S. gehen, um etw.,
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelnde {m,f}; Handelnderdoer [Add to Longdo]
handeln; Maßnahmen ergreifen | handelnd | gehandelt | sofort handelnto act; to take action | acting | acted | to take prompt action [Add to Longdo]
handeln (mit)to trade; to do business [Add to Longdo]
handeln mit (einer Ware) | handelnd | gehandeltto trade in; to deal in | trading; dealing | traded; dealt [Add to Longdo]
handeln um; feilschento bargain for; to haggle over [Add to Longdo]
handeln von (Film; Buch)to be about; to deal with [Add to Longdo]
handeln; verhandelnto negotiate [Add to Longdo]
handeln; wirken; agieren; funktionieren; aufführen | handeln für wen es angehtto act | to act for whom it may concern [Add to Longdo]
handelndbargaining [Add to Longdo]
handelndmerchandising [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  handeln /handəln/
   to act; to act in place of; to negotiate; to deal {dealt, dealt}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top