ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get away with

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get away with-, *get away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get away with[PHRV] ออกไปกับ, See also: ปลีกตัวไปกับ, Syn. go away
get away with[PHRV] ขโมย, See also: ไปได้, Syn. make off with
get away with[PHRV] มีความคิด (ความเชื่อ), Syn. go away with, run away with
get away with[PHRV] ทำสำเร็จ (ในการหลอกลวง), Syn. get by, get by with
get away with[PHRV] ไม่ได้รับการลงโทษ, Syn. get by with
get away with[PHRV] ลดโทษเป็น, See also: เหลือโทษเป็น, Syn. get off with, let off
get away with[PHRV] ไม่ได้รับการลงโทษ
get away with[PHRV] ไม่เชื่อ, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't let them get away with any more.ฉันจะไม่ยอมให้มันทำอย่างนั้นได้อีก Ready (2017)
You'll never get away with this!- นายไม่มีวันรอดตัวไปได้ The Boss Baby (2017)
You won't get away with this, Gaston!อย่าหวังจะหนีความผิด แก๊สตอง Beauty and the Beast (2017)
What, you think you can get away with it?สิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้รับไปกับมัน ได้หรือไม่ Denial (2016)
If he wasn't so sick, I wouldn't let him get away with it.ถ้าเขาไม่ป่วย ผมคงไม่ปล่อยไว้ This Beautiful Fantastic (2016)
Why do some people get away with everything while other people have to suffer for it?ทำไมบางคนได้ทุกอย่าง ขณะที่บางคน ต้องทนทุกข์ตลอดเวลา All We Had (2016)
You won't get away with this!แกหนีไม่พ้นหรอก Lion (2016)
You don't expect to get away with what you did to me?คุณคงไม่คิดว่าจะรอดจาก สิ่งที่คุณทำกับฉันได้หรอกใช่ไหม Elle (2016)
I doubt she even gets detention. Those kids get away with everything.เธอคงโดนกักบริเวณ เเต่พวกนี้รอดตลอดเลย Fallen (2016)
I was sure I'd get away with it, but you caught me.นึกว่ารอดเเล้วแต่เธอดันจับฉันได้ Fallen (2016)
You don't just rape a girl, and get away with it.คุณจะข่มขืนผู้หญิงแล้วลอยนวลไปไม่ได้ Frank & Lola (2016)
We cannot let them get away with this.เราปล่อยให้พวกมัน ลอยนวลไปไม่ได้ Wesen Nacht (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get away withA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
get away withIf I thought I could get away with it, I wouldn't pay tax at all.
get away withIf you think you can get away with cheating on the exam, you've got another guess coming.
get away withPoliticians in Japan sometimes get away with doing illegal things.
get away withYou can not be rude to everyone and expect to get away with it forever.
get away withYou shouldn't let him get away with cheating.

Japanese-English: EDICT Dictionary
罷り通る[まかりとおる, makaritooru] (v5r,vi) to go by; to let pass; to get away with; to let slide; to overlook [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top