ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gages

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gages-, *gages*, gage
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer   FR: tueur à gages [m]
รับกระเป๋า[n. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim   FR: livraison des bagages [f]
โรงจำนำ[n.] (rōng jamnam) EN: pawnshop   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages
โรงรับจำนำ[n. exp.] (rōng rap jamnam) EN: pawn shop ; pawnbroker's   FR: mont-de-piété [m] ; bureau de prêteur sur gages
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ที่ฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī fāk krapao) EN: baggage room   FR: salle des bagages [f]
ที่รับสำภาระ[n. exp.] (thī rap samphāra) EN: baggage claim   FR: livraison des bagages [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gages (v) gˈɛɪʤɪz (g ei1 jh i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top