ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feel giddy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel giddy-, *feel giddy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it's due to lack of sleep last night, I feel giddy.อาจเป็นเพราะนอนไม่ค่อยหลับ เลยเวียนหัวน่ะค่ะ If in Love... Like Them (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาหวิว[V] feel dizzy, See also: feel giddy, Example: เธอรู้สึกเบาหวิวเหมือนจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าพ่อล้มละลาย, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดหรือหวาดอย่างใจหาย
วิง[V] feel dizzy, See also: feel giddy, Syn. วิงเวียน, Thai definition: รู้สึกใจหวิว
เวียนหัว[V] feel dizzy, See also: feel giddy, Syn. มึนหัว, วิงเวียน, Example: ฉันรู้สึกเวียนหัวจนอยากจะอาเจียน เมื่อได้กลิ่นน้ำหอมแบบนี้นานๆ, Thai definition: รู้สึกใจคอหวิวๆ และดูอะไรหมุนไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวียนหัว[v.] (wīenhūa) EN: feel dizzy ; feel giddy   FR: avoir la tête qui tourne

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top