ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatal error

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatal error-, *fatal error*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fatal errorFatal errors arise from carelessness.

Japanese-English: EDICT Dictionary
致命的エラー[ちめいてきエラー, chimeiteki era-] (n) {comp} fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] (n) {comp} fatal error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top