ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fashion to

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fashion to-, *fashion to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fashion to[PHRV] ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย Resident Evil: Apocalypse (2004)
The losers will be publicly humiliated in a fashion to be chosen by the victor.ใช่ ผู้แพ้จะถูกทำให้ขายหน้า ต่อหน้าสาธารณะ ตามความต้องการของผู้ชนะ The Wheaton Recurrence (2010)
I understand, it is not the fashion to think and to act as I do.ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นแฟชั่น ที่จะคิดและจะทำหน้าที่เป็นที่ฉันทำ. Elysium (2013)
Proceed in an orderly fashion to your nearest stairwell and descend to level 40.ไปที่บันไดที่ใกล้ที่สุด และลงไปที่ชั้น 40 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Proceed in an orderly fashion to your nearest stairwell and descend to level 40.ไปที่ปล่องบันไดที่ใกล้ที่สุด อย่างเป็นระเบียบ และลงไปที่ชั้น 40 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top