ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrusts

EH0 N K R AH1 S T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrusts-, *encrusts*, encrust
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encrusts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encrusts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encrust[VT] ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: ตกแต่งด้วยเพชรพลอย, Syn. decorate, enchase
encrust[VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, encrustedลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you can see the logo. It's encrusted in the cookie.- โลโก้บนคุ้กกี้ Home (2010)
Simple encrustation. Wow, she's beautiful.การตกสะเก็ดพื้นฐาน ว้าว เธอสวยจังเลย The Diamond in the Rough (2013)
We were encrusted by your world.เราเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มโลกของเจ้า Noah (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรอะ[V] be stained with, See also: be matted with, be crusted, be encrusted, be dirty, Syn. เขรอะ, เขลอะ, Ant. สะอาด, หมดจด, Example: นกตัวนั้นมีรอยขีดข่วนยาวๆ หลายแห่ง และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรง, Thai definition: เป็นมลทินซับซ้อนมากมายอย่างของที่นอนก้นซับซ้อนอยู่
เกรอะกรัง[V] be matted with, See also: be matted into a lump, be crusted, be encrusted, be caked, Example: สุนัขถูกรถชน ตัวของมันอ่อนน่วม เลือดเกรอะกรังตามหน้าอกและลำตัว, Thai definition: หมักหมมแห้งติดอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUST EH0 N K R AH1 S T
ENCRUSTED EH0 N K R AH1 S T IH0 D
ENCRUSTING EH0 N K R AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrust (v) ˈɪnkrˈʌst (i1 n k r uh1 s t)
encrusts (v) ˈɪnkrˈʌsts (i1 n k r uh1 s t s)
encrusted (v) ˈɪnkrˈʌstɪd (i1 n k r uh1 s t i d)
encrusting (v) ˈɪnkrˈʌstɪŋ (i1 n k r uh1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
überkrusten | überkrustend | überkrustet | überkrustet | überkrusteteto encrust | encrusting | encrusted | encrusts | encrusted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top