Search result for

embosses

(56 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embosses-, *embosses*, embosse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา embosses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *embosses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emboss[VT] สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave
embosom[VT] ล้อมรอบเพื่อป้องกัน, See also: ล้อมเพื่อป้องกัน
embosom[VT] สวมกอด, See also: กอด, Syn. cherish, embrace
embosom in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
embosom with[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emboskvt. ซ่อน,ปิดบัง
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss

English-Thai: Nontri Dictionary
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you emboss my dreams, I can't sleep in these mountainsเมื่อเธอย่างกรายเข้ามาในความฝัน.. ฉันก็ไม่สามารถนอนหลับที่นี่ได้อีก The Breath (2009)
It is 110 pound card stock, brand-new, genuine embossing, antique finish.นี้มันการ์ด 110 ปอนด์ยี่ห้อใหม่ สลักให้นูนด้วย มีค่ามาก Chuck Versus the Suburbs (2009)
But today, true destiny is often engraved and carries an embossed seal.แต่ในวันนี้โชคชะตาที่แท้จริงได้จารึก ได้นำตราประทับมาด้วย The Lost Boy (2009)
Embossed... Very classy.พิมพ์นูนซะด้วย หรูจริงแฮะ Withdrawal (2010)
Jenny used the embosser attached to her computer,เจนนี่ใช้เครื่องพิมต่อเข้ากับคอมของเธอ The New Normal (2011)
And did you know that we can get these little handy wipes with our names embossed on the wrappers?และคุณก็รู้ว่าเรา ได้ผ้านี้มา กับชื่อนูนๆบนห่อนี้หรอ? Dance with Somebody (2012)
And leave behind a note on embossed stationery.และทิ้งโน๊ตลายนูนสวยงามไว้ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง Curriculum Unavailable (2012)
This year we embossed the flyers for the show.ปีนี้ ใบปลิวเราทำ ลายสำหรับโชว์ด้วยนะครับ High School Musical 2 (2007)
Eggshell white. Bold lettering. Double embossed.เหมือนเปลือกไข่ที่บอบบาง Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embosThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBOSS    EH0 M B AO1 S
EMBOSSED    EH0 M B AO1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emboss    (v) (i1 m b o1 s)
embossed    (v) (i1 m b o1 s t)
embosses    (v) (i1 m b o1 s i z)
embossing    (v) (i1 m b o1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindenschrift {f}embossed printing [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Prägevorrichtung {f}embossing die [Add to Longdo]
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten {pl}embossment | embossments [Add to Longdo]
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font [Add to Longdo]
gewinnt liebembosoms [Add to Longdo]
lieb gewinnendembosoming [Add to Longdo]
lieb gewinnento embosom [Add to Longdo]
lieb gewonnenembosomed [Add to Longdo]
prägen; stanzen | prägend; stanzend | geprägt; gestanztto emboss | embossing | embossed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping [Add to Longdo]
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) [Add to Longdo]
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
凸凹紙[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper [Add to Longdo]
浮き彫り(P);浮彫り;浮彫;浮き彫[うきぼり, ukibori] (n,adj-no) (1) relief; embossed carving; (n) (2) bringing to the fore; throwing something into relief; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, / ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]
拷花[kǎo huā, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] to emboss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top