ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einschalten

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einschalten-, *einschalten*
German-Thai: Longdo Dictionary
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม , See also: S. anmachen, A. ausschalten, ausmachen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschalten {n}power up [Add to Longdo]
einschaltento energize [Add to Longdo]
einschalten | einschaltendto interpolate | interpolating [Add to Longdo]
einschalten; anschließento plug [Add to Longdo]
einschalten; aktivieren; freigebento enable [Add to Longdo]
einschaltendintercalating [Add to Longdo]
einschaltendinterpolative [Add to Longdo]
einschaltendparenthesizing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einschalten /ainʃaːltən/
   intercalate; to enable; to energize; to interpolate; to plug; to switch on

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einschalten /ainʃaːltən/ 
   power up

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top