ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einen film drehen

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einen film drehen-, *einen film drehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา einen film drehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *einen film drehen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you see, they're making a film here?Verschwindet! Seht ihr, dass einen Film drehenEve Wants to Sleep (1958)
But if, for example, you make a film, that you believe is for a mass public, and the public don't like it and you don't think it's bad, do you change?Aber wenn Sie zum Beispiel einen Film drehen, der für ein Massenpublikum ist, doch keiner mag ihn, aber Sie halten ihn für gut, ändern Sie dann etwas? Le dinosaure et le bébé, dialogue en huit parties entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard (1967)
When we saw you six or seven months ago in Cannes, you didn't know if you were going to make another film.Als wir Sie vor sechs, sieben Monaten in Cannes trafen, wussten Sie nicht, ob Sie noch einen Film drehen würden. Le dinosaure et le bébé, dialogue en huit parties entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard (1967)
Yes, they're gonna make a new documentary film on African bird life.Ja, sie wollen einen Film drehen, über die afrikanische Vogelwelt. The Discovery (1968)
To drag halfway around the world, making that film that is gonna make screen history?Sollen wir es mit um die Welt schleifen? Wir wollten einen Film drehen, der Geschichte macht. The Discovery (1968)
Some time ago, a motion picture company came to the city to film.Von Sternen? - Leute wollten hier einen Film drehenTower Beyond Tragedy (1972)
I want to be a big actress, make a film...Eine große Schauspielerin werden, einen Film drehenEmergency Squad (1974)
Who knows how much it costs to make a film?Wie viel kostet das, einen Film drehenEmergency Squad (1974)
- And we have a movie to make.- Und wir müssen einen Film drehenThe Starlet (1979)
There're plans to make a film about you.Man möchte sogar einen Film drehenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
Stan wants to direct a movie.Stan will einen Film drehenScene Steelers (1983)
Look, I got a picture to make here.Ich muss einen Film drehenBody Double (1984)
I can't start a picture that way.Ich kann so keinen Film drehenWhite Hunter Black Heart (1990)
We want to make a film in Yardly Chase.Wir möchten auf Yardly Chase einen Film drehenThe Adventure of the Western Star (1990)
I've gοt a mοvie tο make.Das lasse ich nicht zu. Ich muss einen Film drehen. Ich gehe doch nicht in eine Art von blöder Bullen-Therapie. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Dο yοu insure yοur star when yοu make a picture?Versichern Sie Ihren Star, wenn Sie einen Film drehenMiss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Well, we could hardly film ever in your village, now could we?Na ja, in euerm Dorf kann man ja wohl kaum einen Film drehen, oder? England Show III: We're Spending as Fast as We Can (1992)
I think that if I had more time, I would make a movie that ends with husband and wife leaving a pub,Wenn mir noch Zeit bliebe, würde ich einen Film drehenLife According to Agfa (1992)
I get to make a movie.Ich werde einen Film drehenUser Friendly (1995)
Get together some upscale product where the girls still have teeth.Kannst du keinen Film drehen, wo die Mädchen wenigstens noch Zähne haben? 8MM (1999)
It's part of making a movie.Wir wollen auch einen Film drehenAudition (1999)
We're here to make a movie.Weißt Du, was? Wir wollen hier einen Film drehenState and Main (2000)
We have a movie to make.Wir müssen hier einen Film drehenState and Main (2000)
We know how to make films about them about make-believe death.Drüber können wir einen Film drehen und einen falschen Tod inszenieren. War Live (2000)
We're trying to make our little movie here.Wir wollen jetzt unseren kleinen Film drehenGray Matter (2000)
With Stephen King's best-selling novel, 'The Shining' he took the chance to make a film that would satisfy him artistically and meet box office demands.Mit Stephen Kings Bestseller, Shining, wollte er einen Film drehen, der gleichzeitig Kunstwerk und Kassenschlager sein sollte. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
I've always had that on mind, to do a movie, but... just to try something different, to experience something different.Ich wollte immer einen Film drehen um etwas anderes auszuprobieren Britney: The Videos (2001)
I've always had that on mind, to do a movie, but... just to try something different, to experience something different.Ich wollte immer einen Film drehen um etwas anderes auszuprobieren Britney: The Videos (2001)
Because... because we're going to make a film.Weil wir einen Film drehen werden. A Hole in My Heart (2004)
What film are we going to make on my couch?Was für einen Film drehen wir denn auf meiner Couch? A Hole in My Heart (2004)
It's unreal. You gotta make a movie to make that much.Man muss einen Film drehen, um soviel zu verdienen. Talk Show (2004)
That's where I'll shoot my picture.Dort werde ich meinen Film drehenKing Kong (2005)
What kind of movie is it?Was wollen Sie denn für einen Film drehenHatchet (2006)
Do you really think I can make a movie with a toy like this?Marisa, damit soll ich einen Film drehenThe Caiman (2006)
It's like making a film. a film?Als ob wir einen Film drehenArang (2006)
- Your movie should be about it.- Darüber solltet ihr einen Film drehen. - Wenn ich ein Bier bekomme, erzähl ich es euch. Pistoleros (2007)
Did they want to shoot a film with me?(Grünbaum erzählt) Wollten sie mit mir einen Film drehenMy Führer (2007)
A girl's contemporary...Darüber wollte ich immer einen Film drehenLittle Boy Blue (2007)
And push and breathe.Wir werden einen Film drehen über Fats Wallers Leben. Ihr Held, mein Held. Be Kind Rewind (2008)
Spank you!- Wir werden einen Film drehen. - Wirklich? Lifecycle (2008)
-It means we're going to shoot my movie, Mr. Boolman ?Warten Sie, Herr Boolman, heißt das, dass wir meinen Film drehen? Die Produktion läuft heute an. Lascars (2009)
He went to make a movie.Er wollte einen Film drehen gehen. Defendor (2009)
Trying to make a movie here, though.Wir wollen hier einen Film drehenA Dozen Red Roses (2009)
- I have a movie to shoot.- Wir müssen hier einen Film drehenA Dozen Red Roses (2009)
Let's make a movie.Lass uns einen Film drehenTeamwork (2009)
Because Marcel, my sweet we're going to make a film.Weil wir, mein lieber Marcel, einen Film drehen werden. Inglourious Basterds (2009)
What the hell's goinp on? I can't film with this racket/Was ist denn hier los, wie soll man denn bei dem Lärm einen Film drehenNeon Flesh (2010)
I need you to help me make a fake movie.So tun, als würden wir einen Film drehenArgo (2012)
Of course I speak Farsi. I wish to make a film in Iran.Natürlich spreche ich Farsi, ich möchte im Iran einen Film drehenArgo (2012)
No one's ever gonna let us direct another movie after that shit.Niemand lässt uns je wieder einen Film drehen, nach dieser Scheiße. Tim and Eric's Billion Dollar Movie (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top