ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edm

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edm-, *edm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edmabbr. early diastolic murmur
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edman Degradationการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like on some futuristic EDM shit.มันเหมือนอีดีเอ็มแห่งอนาคต Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
We did the research, and EDM is hot. Robots on ecstasy and shit.เราค้นคว้า ปรากฏว่าอีดีเอ็มกำลังมาแรง เป็นหุ่นยนต์กินยาอี Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMAN EH1 D M AH0 N
EDMAR EH1 D M AA0 R
EDMOND EH1 D M AH0 N D
EDMARK EH1 D M AA0 R K
EDMUND EH1 D M AH0 N D
EDMUNDA EH2 D M AH1 N D AH0
EDMISON EH1 D M IH0 S AH0 N
EDMONDS EH1 D M AH0 N D Z
EDMANDS EH1 D M AH0 N D Z
EDMONDA EH2 D M AA1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edmund (n) ˈɛdmənd (e1 d m @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃德蒙顿[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]
艾德蒙顿[Ài dé méng dùn, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, capital of Alberta, Canada [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリードマン[, furi-doman] (n) Friedman; (P) [Add to Longdo]
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EDM
     Extended Data Message
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EDM
     Engineering Data Management
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top