ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durchdrehen

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durchdrehen-, *durchdrehen*
German-Thai: Longdo Dictionary
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchdrehento spin [Add to Longdo]
durchdrehen; überschnappen [ugs.]to go haywire [Add to Longdo]
durchdrehento go nuts [coll.] [Add to Longdo]
Durchdrehen {n}spinning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  durchdrehen /durçdreːən/
   to spin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top